รมช.กลาโหม ยืนยัน กองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ ย้ำ หากตรวจสอบพบใช้งานผิดประเภทจะลงโทษตามวินัยทหาร

18 ธ.ค. 62 - นายวิโรจน์ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามถึงการนำพลทหารบริการไปใช้งานผิดประเภท ด้าน พล.อ. ชัยชาญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน กองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ ย้ำ หากตรวจสอบพบใช้งานผิดประเภทจะดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนและลงโทษตามวินัยทหาร

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)พรรคอนาคตใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา เรื่อง การนำพลทหารบริการไปใช้งานผิดประเภทโดยต้องการทราบข้อมูลว่า พลทหารบริการทั้งหมดจาก 120,000 นายที่เป็นทหารกองประจำการมีพลทหารบริการมีทั้งหมดกี่นาย ถูกส่งไปดูแลนายทหารส่วนใดบ้าง กี่นาย

ด้าน พล.อ. ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย (รมช.) ว่าการกระทรวงกลาโหมตอบกระทู้ถามแทนรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมว่า กระทรวงฯและกองทัพเล็งเห็นความสำคัญของทหารกองประจำการ ตั้งแต่การพัฒนายกระดับ คุณภาพชีวิต การศึกษาการดูแลความเป็นอยู่ สิทธิประโยชน์ และปัจจุบันทุกกองทัพมีการพัฒนาที่อยู่ ที่นอนอาหาร  สวัสดิการต่างๆ และที่สำคัญ มีนโยบายให้ทุกหน่วยใช้หลักเมตตาธรรม มนุษยธรรม ให้เกียรติ คำนึกถึงศักดิ์ศรี หลักความเป็นมนุษย์และทหารควบคู่กันไปและขณะนี้กองทัพยังได้ส่งเสริมและพัฒนาให้ทหารเหล่านี้ได้เรียนในระดับสูงขึ้น มีอาชีพและศึกษาต่อ โดยได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปวช. ส่วนกรณีที่มีข่าวปรากฏตามสื่อก่อนหน้านี้ที่นำทหารไปรับใช้โดยให้เลี้ยงไก่นั้นทางกองทัพไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ลงโทษขัง 15 วันและถูกงดบำเหน็จ  ต่อข้อถามถึงสัดส่วนการทำงานนอกหน่วย นั้น ระดับกองพันที่ถือเป็นหน่วยกำลังรบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด1 กองพัน มีกำลังพลประมาณ 900 นาย ประกอบด้วยนายทหาร นายสิบและทหารกองประจำการประมาณ 600 นาย ในจำนวนนี้มีทหารบริการ 42 นาย ซึ่งมีหน้าที่ตามภารกิจที่โครงสร้างกำหนดในอัตราการจัดของหน่วยในการสนับสนุนงานด้านธุรการงานบริการช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้กับผู้บังคับบัญชา สำหรับหน่วยงานอื่นๆ จะมีทหารบริการตามภารกิจประจำหน่วยเช่น หน่วยสถานพยาบาล ก็จะมีตำแหน่งเป็นคนเปล คนบริการ ดูแลงานด้านสวัสดิการรวมทั้งสนับสนุนหน่วยงานภายในอก เช่น การช่วยเหลือด้านภัยพิบัติ

พล.อ. ชัยชาญ กล่าวถึงการสนับสนุนทหารบริการให้กับผู้บังคับบัญชาด้วยว่าเป็นการดำเนินการในเรื่องของการดูแลสวัสดิการ การรักษาพยาบาล เพื่อดูแลผู้บังคับบัญชาที่ได้ทำคุณงามความดีต่อกองทัพรับใช้กองทัพและดูแลประเทศชาติโดยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานนายทหารสัญญาบัตรนอกประจำการตามที่ได้รับการร้องขอซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในเวลาราชการ พร้อมยืนยันว่า ปัจจุบันกองทัพไม่มีนโยบายนำทหารบริการใช้งานนอกเหนือภารกิจ หากตรวจสอบพบว่า มีการใช้ทหารกองประจำการผิดประเภทกระทรวงกลาโหม จะดำเนินการสืบสวนตามขั้นตอนและลงโทษตามวินัยทหาร

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์  ข่าว/เรียบเรียง

ข่าววิทยุรัฐสภา

ประธานคณะก้าวหน้า แสดงจุดยืนอยู่เคียงข้างนักศึกษา วอนสังคมเปิดใจรับฟังข้อเรียกร้อง
14 ส.ค. 63
กมธ. วิสามัญรับฟังความเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน สภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมหารือร่วม รมว.ศึกษา-รมว.อุดมศึกษาฯ ประเด็นจัดชุมนุมในสถานศึกษา
14 ส.ค. 63
คณะทำงานรณรงค์ส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาและความโปร่งใส ของสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา มอบของที่ระลึกเป็นขวัญกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.บางโพ
14 ส.ค. 63
สภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบให้คณะกรรมาธิการคมนาคม ศึกษาการแก้ไขปัญหารถรับจ้างสาธารณะส่วนบุคคล รถโดยสารสาธารณะ ตามที่ ส.ส.เสนอญัตติรวม 8 ฉบับ
14 ส.ค. 63